Loading

Garanti, reklamation och servicevillkor

Privatpersoner

Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperiod, i Sverige gäller 3 år för privatpersoner. Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt, skälig tid anges till 2 månader.

Utöver reklamationsrätt så lämnar NordicaGolf 1 års garanti, vissa undantag så som förbrukningsartiklar exempelvis batterier. Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt.

Definitionen av ett ursprungligt fel är att felet funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador.

Företagskunder

Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köptillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp. NordicaGolf lämnar 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt till företagskunder.

Rättigheter i samband med reparation

Vid fel eller annan brist på produkten som täcks av reklamationsrätten eller vår garanti har du rätt att lämna tillbaka varan eller få den reparerad. I vissa fall kan även prisavdrag förekomma. Vi kommer då överens med dig som kund vad skäligt avdrag är för den eventuella brist eller felaktighet som föreligger. Vilken lösning man väljer beror i huvudsak på kostnaden. Vanligtvis, om det gäller varor till lågt pris, ersätter NordicaGolf varan med en ny vara. I annat fall reparerar vi varan.

Vid reparationer beräknas tidsåtgången från och med när vi får in varan till oss. Vår strävan är att hantera alla reparationer så snabbt som möjligt. Vanligtvis inom 2-3 veckor. Vi har inte möjlighet att låna ut ersättningsprodukt under tiden för reparationen.

Om varan täcks av garantin eller reklamationsrätten utförs reparationen gratis. Om varan inte täcks av garanti eller reklamationsrätt, kan det förekomma utgifter i samband med undersökning och eventuell reparation. Information om eventuella undersökningskostnader får du i kontakt med vår kundservice.

Garantin gäller inte vid följande kriterier

  • Olyckshändelse efter det att konsumenten har fått varan
  • Vid vanvård
  • Onormal användning
  • Att konsumenten inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Försenad leverans

Om vi inte lyckas leverera en vara som du som kund beställt under skälig tid har du som konsument rätt att häva köpet. Köparen kan även häva köpet om han eller hon redan innan köpet har meddelat oss att leveransen måste ske senast en viss dag för att köpet ska genomföras.